Τα Αθλητικά Σωματεία, είναι σημαντικό να μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του υγιεινού τρόπου ζωής στους νέους αθλητές/αθλήτριες και να συμπεριλαμβάνουν στο δυναμικό τους εκτός από γυμναστές και άλλους επιστήμονες υγείας (π.χ. γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους κ.ά.).

Στη διατροφή των νέων αθλητών, είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στις αναπτυξιακές ηλικίες, διαμορφώνεται η διατροφική συμπεριφορά και εδραιώνονται οι διατροφικές συνήθειες, οι οποίες θα τους εξοπλίσουν για την ενήλικη ζωής τους. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να σημειωθεί, ότι στις ηλικίες αυτές αυξάνονται σημαντικά οι ανάγκες σε θερμίδες και θρεπτικά συστατικά.

Η ομάδα του Diet1, σας προσφέρει ένα καινοτόμο και ευέλικτο μοντέλο συνεργασίας κατά τη διάρκειας της προπονητικής και αγωνιστικής περιόδου!

Τι παρέχουμε

Αναπτυξιακές ηλικίες

Στα παιδιά και τους εφήβους έως 16 ετών, δεν συνίσταται η παροχή εξατομικευμένων διαιτολογίων. Για το λόγο αυτό, ακολουθούνται διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου της κατάστασης θρέψης και της ανάπτυξης του παιδιού.

 • Επισκέψεις

Αναλύουμε τις ανάγκες του σωματείου και ορίζουμε τον αριθμό των επισκέψεων, που θα χρειαστεί να κάνουμε στις εγκαταστάσεις σας, κατά της διάρκεια της προπονητικής και αγωνιστικής περιόδου.

 • Σωματικές Μετρήσεις

Σε συνεργασία με τους προπονητές των τμημάτων σας, λαμβάνουμε τα απαραίτητα δεδομένα του κάθε παιδιού και πραγματοποιούμε τις ανάλογες σωματικές μετρήσεις.

 • Αποτελέσματα Μετρήσεων

Μέσω των μετρήσεων που λαμβάνουμε και με τη βοήθεια κατάλληλου επιστημονικού λογισμικού, αξιολογούμε την Κατάσταση Θρέψης (ελλιποβαρής, νορμοβαρής, υπέρβαρος/-η, παχύσαρκος/-η) των αθλητών και αθλητριών.

 • Διατροφικές Οδηγίες

Ανάλογα με την κατάστασης θρέψης του κάθε παιδιού, αποστέλλουμε εξειδικευμένες Διατροφικές Οδηγίες και Συστάσεις, οι οποίες είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν από γονείς, προπονητές και παιδιά.

 • Κοινός Φάκελος Drive

Σε έναν κοινόχρηστο φάκελο Drive, μοιραζόμαστε με το σωματείο σας, το υλικό όλων των μετρήσεων και των διατροφικών οδηγιών για κάθε αθλητή. Έτσι, θα μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο αρχείο με την κατάσταση θρέψης των αθλητών και αθλητριών σας.

Αγωνιστικά και ενήλικα τμήματα

Εκτός από την ομαλή ανάπτυξη και διατροφική συμπεριφορά, υπάρχουν και τμήματα στα οποία μας αφορά ιδιαίτερα και η απόδοση!

Κατά την αγωνιστική και προπονητική περίοδο, είναι σημαντικό ο/η αθλητής/αθλήτρια, το προπονητικό team και ο Διαιτολόγος, να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα, όσον αφορά τη σωματική κατάσταση του/της αθλητή/αθλήτριας, η οποία επηρεάζει σημαντικά την απόδοση ανά περίοδο.

Λαμβάνοντας δεδομένα σχετικά με τη σύστασης σώματος (μυϊκή και λιπώδης μάζα, οστική μάζα, ενυδάτωση κ.ά.), είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σωματικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να παρέμβουμε αναλόγως στην κάθε περίσταση.

Πέρα από τις παραπάνω παροχές για τα τμήματα υποδομών και τις αναπτυξιακές ηλικίες, η ομάδα του Diet1, είναι στη θέση να λάβει και να αξιολογήσει τα απαραίτητα αυτά δεδομένα, παρέχοντας την κατάλληλα ανά περίπτωση ανάλυση με δύο διαφορετικές μεθόδους:

 • Τμηματική ανάλυση με τη μέθοδο ΒΙΑ (Βιοηλεκτρική αγωγιμότητα)
 • Αναλυτική Σωματομετρία και Λιπομέτρηση με το πρωτόκολλο ISAK (International Society for the Advancement of Kinathropometry)

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό!

 • Δυνατότητα εξατομικευμένης διατροφικής παρακολούθησης, με online συνεδρίες και εξατομικευμένα Διαιτολόγια, αξιοποιώντας τα πακέτα και τις παροχές του Diet1 App.

Τι κερδίζουν το Σωματείο, οι Αθλητές και οι Γονείς

 • Αύξηση αναγνωρισιμότητας του Σωματείου: Το σωματείο φροντίζει για την καλύτερη δυνατή λειτουργία εντός των υποδομών του, παρέχοντας ολοκληρωμένες αθλητικές υπηρεσίες και εμπνέοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ήδη υπάρχοντες, καθώς επίσης και τους εν δυνάμει αθλητές/ αθλήτριες και τους γονείς αυτών.
 • Έλεγχος Πορείας Ανάπτυξης: Με τις συστηματικές επισκέψεις εντός της χρονιάς, οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι προπονητές και οι γονείς, είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις σωματικές μεταβολές και την κατάσταση θρέψης του/της κάθε αθλητή/αθλήτριας.
 • Διατροφικές Οδηγίες: Στις αναπτυξιακές ηλικίες και τα τμήματα υποδομών, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πλέον γνωρίζουν πώς μπορούν να δράσουν ανά περίπτωση, για τη βελτίωση της κατάστασης θρέψης και τη ομαλή σωματική ανάπτυξη των αθλητών/ αθλητριών.
 • Ενημέρωση Γονέων: Οι γονείς θα έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης θρέψης του παιδιού τους, και θα μπορούν πλέον να είναι σε θέση να προσέχουν τις διατροφικές του συνήθειες, με βάση τις οργανικές ανάγκες και την πορεία της ανάπτυξής του.
 • Βελτίωση απόδοσης: Για τους αθλητές και τις αθλήτριες των αγωνιστικών και ενήλικων τμημάτων, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την απόδοση τους, με πολλαπλά οφέλη σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο!