Αλλεργία. Έχω ή δεν έχω;

Ορισμός Τροφική αλλεργία είναι η ασυνήθιστη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε συγκεκριμένες τροφές. Η αντίδραση αυτή συμβαίνει, επειδή ο οργανισμός αντιμετωπίζει λανθασμένα ως απειλή συγκεκριμένες πρωτεΐνες, οι οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα. Σχεδόν κάθε τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, αλλά υπάρχουν ορισμένες τροφές που ευθύνονται για τις περισσότερες τροφικές αλλεργίες. Τροφές που προκαλούν συχνότερα αλλεργική αντίδραση  γάλα  …

Read More